Ιστορικο

Ιστορικό εταιρίας

Η West Hellas Trans είναι προϊόν συγχώνευσης 3 ατομικών επιχειρήσεων ιδιοκτητών ΔΧ. Δημιουργήθηκε σαν αποτέλεσμα της ανάγκης να υπάρχουν κάποια standards σε κλάδους με μεγάλη ιδαιτερότητα όπως το μεταφορικό.

Επίσης, για να καλύψει την ανάγκη εταιρειών που έψαχναν την ποιότητα της δουλειάς των ΙΧ μέσα από τα "Δημοσίας", χωρίς όμως το δυσανάλογα μεγάλο μεταφορικό κόστος!

Φρέσκια σχετικά εταιρεία αλλά με την εμπειρία των 3 δεκαετιών των αναδόχων της!