παρεχομενες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μεταφορά επικίνδυνων και ευπαθών εμπορευμάτων

Επικίνδυνα προϊόντα

Έχουμε πολυετή εμπειρία στην μεταφορά έφλεκτων υλικών (όπως υγρά καύσιμα και άλλα) και γνώση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ασφαλή μεταφορά τέτοιου είδους φορτίων. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων που χρήζουν ψύξης και βαθειάς κατάψυξης αλλά και γρήγορου χρόνου μεταφοράς και μεταφέρουμε φορτία είτε για λογαριασμό πελατών μας είτε συνεργαζόμενοι με εταιρίες τροφίμων που χρειάζονται ψυγεία οχήματα για να πραγματοποιήσουν μεταφορές μεγάλου φορτίου σε εθνικό επίπεδο.

Μεταφορά φορτίων μεγάλου όγκου

Μεταφορά προϊόντων

Η μεταφορά φορτίων μεγάλου όγκου τα οποία μπορούν να φορτωθούν σε φορτηγά πλατφόρμες (φορτία που αποτελούν ένα μεγάλο εννιαίο κομμάτι, παλλέτες, κ.α.) πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο και πάντα σε προσυμφωνημένη τιμή με τους πελάτες μας έτσι ώστε η μεταφορά να πραγματοποιηθεί με ακέραιες και ξεκάθαρες διαδικασίες.

Αποθήκη - Logistics

Logistics

Επιθυμία μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής αξίας και ποιότητας στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Αυτό το έχουμε επιτύχει σε μεγάλο βαθμό τόσο με το έμπειρο προσωπικό μας όσο και με τον εξοπλισμό που διαθέτουμε. Αντίληψη μας είναι πως η παροχή υπηρεσιών για να είναι ολοκληρωμένη δεν πρέπει να σταματά μόνο στην μεταφορά, αλλά να μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Η σύγχρονη βιομηχανία απαιτεί μια ολοκληρωμένη μεταφορά προϊόντων ποτ θα ξεκινά από την πρώτη ύλη μέχρι και την στιγμή που θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Αυτή ακριβώς η διαχείριση είναι ό,τι είμαστε ικανοί να προσφέρουμε, τόσο με τον τεχνολογικό εξοπλισμό (λογισμικό) όσο και με τον στόλο, τις αποθήκες αλλά και το προσωπικό.